ศรีจันทร์เบบี้

Background

ในอดีตมีลูกค้าบางกลุ่มนำแป้งศรีจันทร์จากต้นตำรับ (ผงหอมศรี จันทร์) ไปใช้กับเด็กเล็กซึ่งได้ผลดีในเรื่องการช่วยยับยั้งและป้องกัน การเกิดผื่นผ้าอ้อม และก็แนะนำกันต่อๆมา

ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นโอกาสในตลาดแป้งเด็ก จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่

เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าแป้งเด็กทั่วไป โดยเลือกวัตถุดิบชั้นดีจากต่างประเทศเข้ามาใช้

และทำให้ได้แป้งเด็กศรีจันทร์เบบี้ที่ช่วยปกป้องผิวจากความเปียกชื้น ช่วยยับยั้งและป้องกันการ เกิดผดผื่นอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวอันบอบบางของลูกน้อย

Background

ในอดีตมีลูกค้าบางกลุ่มนำแป้งศรีจันทร์จากต้นตำรับ (ผงหอมศรี จันทร์) ไปใช้กับเด็กเล็กซึ่งได้ผลดีในเรื่องการช่วยยับยั้งและป้องกัน การเกิดผื่นผ้าอ้อม และก็แนะนำกันต่อๆมา

ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นโอกาสในตลาดแป้งเด็ก จึงได้พัฒนาผลิต ภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่าแป้งเด็กทั่วไป โดยเลือก วัตถุดิบชั้นดีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ และทำให้ได้แป้งเด็กศรีจันทร์ เบบี้ที่ช่วยปกป้องผิวจากความเปียกชื้น ช่วยยับยั้งและป้องกันการ เกิดผดผื่นอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวอันบอบ บางของลูกน้อย